Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Ostara Zwangerschapscursus.
De zwangerschapsdocent is Ilona Verschuren
Onder cursist wordt de aanstaande moeder (en eventueel haar partner) verstaan, die zich heeft ingeschreven voor de cursus.

Artikel 2: Inschrijving

Inschrijving geschiedt door een mail te sturen naar info@ostarazwangerschapscursus.nl met daarin
het verzoek tot aanmelding voor de cursus of via het aanmeldformulier op de website. Bij aanmelding
wordt de registratieprocedure via de website doorlopen.

Met het versturen van het verzoek tot aanmelding voor de cursus bevestigt de cursist de deelname
aan de cursus.

Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
en hiermee akkoord te gaan.

De cursist ontvangt een bevestigingsmail van Ostara Zwangerschapscursus. Deelname aan de cursus is definitief nadat het cursusgeld is ontvangen door Ostara.

Artikel 3: Betaling

De betaling voor de cursus kan via Ideal of Paypal betalingsmethode voldaan worden. In overleg is het mogelijk de betaling handmatig over te maken.

De ideal betalingen worden verwerkt via het bedrijf paypro.

Voor meer informatie over gegevensverwerking van Paypal en paypro verwijs ik naar de website van desbetreffende bedrijven.

Cursisten hebben toegang tot de cursus, nadat de betaling is ontvangen door Ostara.  Blijft de betaling uit, wordt de cursus geannuleerd.

Artikel 4: Annulering door de cursist

Als de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Ostara Zwangerschapscursus daar zo
spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

Het tussentijds stoppen van de cursus geeft geen recht op retounering van (een deel) van het
cursusgeld.

Ostara Zwangerschapscursus houdt rekening met de aard van de omstandigheden van de annulering.

Artikel 5: Annulering door Ostara online Zwangerschapscursus

Bij onvoldoende aanmelding  of in geval van overmacht kan Ostara Zwangerschapscursus besluiten om de cursus te annuleren. Eventueel betaald cursusgeld wordt in dat geval geretouneerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursus is op eigen risico. Ostara Zwangerschapscursus kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel indirect of direct opgelopen schade of lichamelijke
schade door deelname aan de cursus of door de annulering van de cursus.

Ostara Zwangerschapscursus is niet aansprakelijk voor het verloop van de zwangerschap. De cursus
geeft heldere en duidelijke informatie over het mogelijk verloop van de zwangerschap, bevalling en
kraamtijd. Dit is echter geen garantie voor een soepel verloop.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor haar medische conditie. Noch de online
Zwangerschapscursus, noch de zwangerschapsdocent is verantwoordelijk voor de medische conditie
van de cursist. Deze verantwoordelijkheid ligt ten allen tijde bij de cursist zelf.

Artikel 7: Privacy

De informatie die de cursist deelt met de docente zal vertrouwelijk worden behandeld.
De cursist dient de informatie die de docente en de overige cursisten delen vertrouwelijk te
behandelen.

De video’s die door Ostara Zwangerschapscursus zijn gemaakt en na betaling kunnen worden
bekeken, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Ostara Zwangerschapscursus
De video’s van de online Zwangerschapscursus mogen nooit zonder toestemming van Ostara
Zwangerschapscursus worden gewijzigd en/of vermenigvuldigd en/of gereproduceerd en/of
uitgezonden worden zonder toestemming van de cursusleidster en/of vermelding van bron en naam.
De exploitatierechten kunnen worden gekocht.

De gegevens, zoals verzameld bij inschrijving, worden aan het eind van de cursus verwijderd. Dit wil zeggen 5 maanden na inschrijving. Gedeelde berichten in het forum blijven bestaan, maar onder de naam “admin”.  Deze gegevens zijn naam, email, tel.nr en forumnaam.

Artikel 8: Nieuwsbrieven

Tijdens de cursus zal de cursist max. 6 nieuwsbrieven ontvangen.

Artikel 8: Klachten

In het geval van klachten meldt de cursist dit bij Ostara Zwangerschapscursus, die vervolgens contact zal opnemen.